PSYCHOLOG SPORTU

W celu zapewnienia najlepszych warunków szkoleniowych - nie tylko na płaszczyźnie fizycznej - klub podjął współpracę z zespołem psychologów sportu, którzy zapewniają naszym zawodnikom wsparcie oraz indywidualną opiekę psychologiczną. Każdy zawodnik, bez względu na wiek, płeć, czy poziom wytrenowania powinien pracować nad wzmacnianiem psychiki. W przyszłości przełoży się to również na jego funkcjonowanie poza sportem. Celem naszych psychologów jest zaznajomienie zawodników z umiejętnościami i wiedzą psychologiczną, która pomoże im w podnoszeniu poziomów osiągania coraz wyższych celów. Oczywiście wiąże się to z efektem osiągnięcia lepszych wyników na zawodach sportowych.

 

W ciągu roku przeprowadzane są warsztaty szkoleniowe, w których uczestniczą zawodnicy i ich rodzice. Warsztaty mają za zadanie zdobycie wiedzy niezbędnej zawodnikowi do wyczynowego uprawiania sportu (np. motywacja, sposoby radzenia sobie ze stresem, gradacja celów itp.). Z wiedzy szkoleniowców korzystają także rodzice młodych judoków, którzy są pierwszymi osobami wspierającymi dzieci w dążeniu do mistrzostwa (uzupełniając pracę trenerów). Jest to bardzo ważny aspekt profesjonalnego treningu sportowego, a współpraca na linii trener-zawodnik-rodzic przynosi wymierne korzyści dla rozwoju dziecka. Zespół psychologów jest w bliskim kontakcie z trenerem prowadzącym, a w razie indywidualnych konsultacji wymieniają się swoimi spostrzeżeniami.

 

Opiekę psychologiczną sprawuje zespół psychologów z przychodni ULTRA-MED przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach:

mgr Maciej Kozak oraz mgr Sylwia Duch


Poza warsztatami szkoleniowymi istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji. Nasz psycholog bezpłatnie pełni dyżur w klubie w każdą trzecią środę miesiąca (za wcześniejszym zgłoszeniem).

 


Go to top