EGZAMINY

Każdy adept judo w toku uprawiania sportu poznaje nowe techniki o różnym stopniu zaawansowania. W naszym klubie obowiązuje podział na grupy zaawansowania, którym przypisane są określone techniki obowiązujące do egzaminów na wyższe stopnie. W tej zakładce możesz sprawdzić jakie techniki wymagane są na kolejne stopnie judo. Zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Judo wszystkich adeptów judo obowiązują wymagania techniczne, czasowe oraz sportowe (zawodnicy). Wkrótce do każdego opisu załączymy materiał wideo.

 

W judo wyróżnia się stopnie uczniowskie oraz stopnie mistrzowskie:

Stopnie uczniowskie

6 kyu - pas biały
5,5 kyu - pas biało-żółty

5 kyu - pas żółty
4,5 kyu - pas żółto-pomaranczowy

4 kyu - pas pomarańczowy
3,5 kyu - pas pomarańczowo-zielony

3 kyu - pas zielony
2 kyu - pas niebieski
1 kyu - pas brązowy

Stopnie mistrzowskie

1- 5 dan - pas czarny
6-8 dan - pas biało-czerwony
9-10 dan - pas czerwony

 

Podział technik judo:

UKEMI - pady
Koho-ukemi – pad w tył
Yoko–ukemi – pad w bok
Mae-ukemi – pad w przód

Zempo-kaiten-ukemi – pad w przód z przewrotem

NAGE-WAZA – rzuty

a) Tachi-waza – rzuty ze stania:
Te-waza – rzuty ręczne
Koshi-waza– rzuty biodrowe
Ashi-waza – rzuty nożne

b) Sutemi-waza – rzuty poświęcenia:
Ma-sutemi-waza – rzuty poświęcenia na wprost
Yoko-sutemi-waza - rzuty poświęcenia w bok

KATAME-WAZA – chwyty

a) Osae-komi-waza - trzymania
b) Shime-waza - duszenia
c) Kansetsu-waza - dźwignie

 

 

6 KYU PAS BIAŁY

 

Na egzaminie wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu historii judo (założyciel, rok powstania pierwszej szkoły, geneza judo). Uczeń zobowiązany jest także znać zasady judo, pojęcia: uke, tori, liczebniki 1-10 w języku japońskim oraz nazwy poznanych technik. Ponadto należy umieć poprawnie składać judogi oraz zawiązać pas.

 

Liczebniki

1- ichi  (icz) 2- ni (ni) 3- san (san) 4- shi (szi) 5- go (go) 6- roku (roku) 7- shichi (siczi) 8- hachi (haczi) 9- kyu (kju) 10- ju (dżiu)Podstawowe pojęcia i techniki

Tori – osoba wykonująca technikę
Uke – osoba, na której wykonuje się technikę
Dojo – miejsce ćwiczeń (sala)
Judogi – strój do judo
Judoka – ćwiczący judo
Rei – ukłon
Tatami – mata (tradycyjny ryżowy materac)
Osaekomi – trzymanie
Toketa – koniec trzymania
Hajime – zaczynamy
Mate – stop
Sore Made - koniec

Rei-ho – sposoby ukłonów

Tachi-rei - ukłon na stojąco

Za-rei - ukłon w klęku

Ukemi - sposoby bezpiecznego upadania

Koho-ukemi – pad w tył
Yoko–ukemi – pad w bok
Mae-ukemi – pad w przód

Zempo-kaiten-ukemi – pad w przód z przewrotem

Kumi-kata - uchwyty
Happo-no-kuzushi – wychylenia (w czterech kierunkach)

Trzy fazy rzutu - kuzushi (wychylenie), tsukuri (wejście), kake (rzut).

KATAME WAZA - chwyty
a) Osae-komi-waza - trzymania
Hon-kesa-gatame – podstawowe trzymanie opasujące
Yoko-shiho-gatame - boczne trzymanie czworoboczne

Tate-shiho-gatame – podłużne trzymanie czworoboczne
Kami-shiho-gatame - odgórne trzymanie czworoboczne

Fusegi (obrona) przeciwko w/w chwytom.

 


5,5 KYU PAS BIAŁO-ŻÓŁTY

 

Shin-tai - poruszanie się po macie

Tsugi-ashi - krok dostawny (w przód, bok, tył)

Ayumi-ashi - krok przestawny (w przód i tył)

Shizen - postawy

Shizen-tai – postawa naturalna

Jigo-tai – postawa obronna

 

Tai-sabaki – kontrola ciała (zwroty ciała)

Ukemi - sposoby bezpiecznego upadania
(z wysokiej pozycji lub przez przeszkodę)

Koho-ukemi – pad w tył
Yoko–ukemi – pad w bok
Mae-ukemi – pad w przód

Zempo-kaiten-ukemi – pad w przód z przewrotem

NAGE-WAZA – rzuty
a) Ashi-waza – rzuty nożne
O-soto-gari - duże zewnętrzne podcięcie

Ko-soto-gari - małe zewnętrzne podcięcie

O-uchi-gari – duże wewnętrzne podcięcie

Deashi-barai - zagarnięcie nogi wykrocznej.

5 KYU PAS ŻÓŁTY

 

NAGE-WAZA – rzuty
a) Ashi-waza – rzuty nożne
Ko-uchi-gari - małe podcięcie wewnętrzne
Sasae-tsurikomi-ashi – rzut poprzez zablokowanie stawu skokowego)

b) te-waza – rzuty ręczne

Tai-otoshi – rzut przez obniżenie ciała (dosł. upuszczenie ciała)

c) koshi-waza – rzuty biodrowe

Uki-goshi – rzut „płynnego" biodra; rzut przez niepełne biodro

 

Podstawowe renraku-waza (kombinacje) i henka-waza (kontrrzuty) oparte o dotychczasowe poznane rzuty.

KATAME WAZA - chwyty
a) Osae-komi-waza - trzymania
Kuzure-kesa-gatame – podstawowe trzymanie opasujące
Kuzure-yoko-shiho-gatame - boczne trzymanie czworoboczne

Kuzure-tate-shiho-gatame – podłużne trzymanie czworoboczne
Kuzure-kami-shiho-gatame - odgórne trzymanie czworoboczne

 

Fusegi (obrona) przeciwko w/w chwytom.

 

4,5 KYU PAS ŻÓŁTO-POMARAŃCZOWY

 

NAGE-WAZA – rzuty 

a) ashi-waza – rzuty nożne
Okuri-ashi-barai - podcięcie przesuwanej nogi

Hiza-guruma – rzut przez zablokowanie kolana (dosł. „kolanowe" koło)

b) te-waza – rzuty ręczne

Ippon seoi-nage - rzut przez plecy

c) koshi-waza – rzuty biodrowe

O-goshi – rzut przez pełne biodro (dosł. duże biodro)

Tsuri-goshi – uniesienie biodrem

 

Podstawowe renraku-waza (kombinacje) i henka-waza (kontrrzuty) oparte o dotychczasowe poznane rzuty.

KATAME WAZA - chwyty

a) Osae-komi-waza - trzymania

Kata-gatame – trzymanie barkowe

Mune-gatame - trzymanie piersiowe

 

Fusegi (obrona) przeciwko w/w chwytom.

4 KYU PAS POMARAŃCZOWY

 

NAGE-WAZA – rzuty

a) ashi-waza – rzuty nożne
Ko-soto-gake – małe zewnętrzne zahaczenie

Uchi-mata - podcięcie udem od wewnątrz

b) koshi-waza – rzuty biodrowe

Harai goshi – zagarnięcie biodrem

d) ma-sutemi-waza - rzuty poświęcenia na wprost
Tomoe-nage – rzut po kole

 

Podstawowe renraku-waza (kombinacje) i henka-waza (kontrrzuty) oparte o dotychczasowe poznane rzuty.

KATAME WAZA - chwyty

a) Kansetsu-waza - dźwignie
Ude-hishigi-juji-gatame – dźwignia krzyżowa na ramię

Ude-garami – dźwignia poprzez „klucz"; wykręcanie ramienia

b) Shime-waza - duszenia
Hadaka jime – gołe duszenie

Ushiro-jime - odwrotne duszenie

Okuri-eri-jime – duszenie przesuwanym kołnierzem

 

Fusegi (obrona) przeciwko w/w chwytom.


3,5 KYU
PAS POMARAŃCZOWO-ZIELONY

 

NAGE-WAZA – rzuty

a) ashi-waza – rzuty nożne

Ashi-guruma – „nożne koło"; rzut przez uniesienie nogą

b) koshi-waza – rzuty biodrowe
Tsurikomi goshi - głębokie biodro

Sode-tsurikomi-goshi - rzut biodrowy z ciągnięciem za rękawy

 

Podstawowe renraku-waza (kombinacje) i henka-waza oparte o dotychczasowe poznane rzuty.

KATAME WAZA - chwyty

a) Kansetsu-waza - dźwignie

Ushiro ude garami - odwrotny klucz łokciowo-barkowy

c) Shime-waza - duszenia

Nami-juji-jime - naturalne duszenie krzyżowe
Gyaku-juji-jime - odwrotne duszenie krzyżowe
Kata-juji-jime – duszenie duszenie pół-krzyżowe

 

Fusegi (obrona) przeciwko w/w chwytom.

3 KYU PAS ZIELONY

 

NAGE-WAZA – rzuty

a) ashi-waza – rzuty nożne

Harai-tsurikomi-ashi – zagarnięcie nogą z ciągnięciem i unoszeniem
b) te-waza – rzuty ręczne

Uki-otoshi – „płynne" opuszczenie

b) koshi-waza – rzuty biodrowe

Ushiro-goshi – „odwrotne" biodro

c) yoko-sutemi-waza - rzuty poświęcenia w bok
Tani-otoshi –opuszczenie w dolinę"

 

Podstawowe renraku-waza (kombinacje) i henka-waza oparte o dotychczasowe poznane rzuty.

KATAME WAZA - chwyty
a) shime-waza - duszenia
Tsukkomi-jime - duszenie poprzez pchnięcie
Sankaku-jime – duszenie „trójkątne"

Kata ha jime - jednostronne duszenie skrzydłowe

b) kansetsu-waza - dźwignie
Ude-hishigi-ude-gatame – dźwignia ramieniem
Ude-hishigi-hiza-gatame – dźwignia kolanem
Ude-hishigi-waki-gatame – dźwignia pod pachą

 

Fusegi (obrona) przeciwko w/w chwytom.


 2 KYU PAS NIEBIESKI

 

NAGE-WAZA – rzuty

a) koshi-waza – rzuty biodrowe
Hane goshi - unoszone biodro

Koshi-guruma – „biodrowe koło"

Utsuri-goshi – zmiana biodra

b) te-waza – rzuty ręczne

Kata-guruma – „barkowe koło"

c) ma-sutemi-waza - rzuty poświęcenia na wprost
Sumi-gaeshi – rzut kątowy

d) yoko-sutemi-waza - rzuty poświęcenia w bok

Yoko-otoshi – boczne opuszczenie
Yoko-guruma – „boczne koło"

 

Podstawowe renraku-waza (kombinacje) i henka-waza oparte o dotychczasowe poznane rzuty.

KATAME WAZA - chwyty
a) shime-waza - duszenia
Ryo-te-jime – duszenie dwoma rękami
Kata-te-jime – duszenie jedna ręką
Sode-guruma-jime – duszenie kołowe rękawem

Koshi jime - duszenie biodrem

b) kansetsu-waza - dźwignie
Ude-hishigi-hara-gatame – dźwignia brzuchem
Ude-hishigi-ashi-gatame – dźwignia nogą
Ude-hishigi-sankaku-gatame – dźwignia „trójkątna"
Ude-hishigi-te-gatame – dźwignia ręką
Ashi-garami – dźwignia zaplecionymi nogami

Kesa garami - klucz nogą w siadzie

 

Fusegi (obrona) przeciwko w/w chwytom.


 1 KYU PAS BRĄZOWY

NAGE-WAZA – rzuty

a) ashi-waza – rzuty nożne

O-guruma  wielkie koło

O-soto-guruma – wielkie zewnętrzne koło

b) te-waza – rzuty ręczne
Sumi-otoshi – opuszczenie w kąt

Morote-gari - zagarnięcie rękoma

c) koshi-waza – rzuty biodrowe

Hane makikomi -biodrowe rolowanie

d) ma-sutemi-waza - rzuty poświęcenia na wprost
Ura-nage – rzut do tyłu

e) yoko-sutemi-waza - rzuty poświęcenia w bok
Uki-waza – „płynny" rzut
Soto-makikomi – zewnętrzne rolowanie
Yoko-gake – boczne zahaczenie

Yoko-wakare – boczne rozdzielenie

Sukui-nage – rzut „szuflowy"
Podstawowe renraku-waza (kombinacje) i henka-waza oparte o dotychczasowe poznane rzuty.

KATAME WAZA - chwyty
a) osae-komi-waza - trzymania
Kami sankaku gatame - odgórne trzymanie trójkątne
Tate sankaku gatame - podłóżne trzymanie trójkątne
Yoko sankaku gatame - boczne trzymanie trójkątne

  
Fusegi (obrona) przeciwko w/w chwytom.

Go to top