JUDO JUNIOR

JUNIOR (7+ lat)*
Program obejmujący ukierunkowane treningi sportowe dla dzieci w wieku szkolnym,
które ukończyły kurs Kids, a także osób początkujących (w wieku 7-12 lat). Program wprowadza naukę technik walki (w pozycji stojącej - rzuty i parterze - trzymania), zaawansowanych figur gimnastycznych, technik upadania, a także naukę akrobatyki. Ponadto w szkolenie wplatamy także treningi siłowo-wytrzymałościowe oraz sparingi. Program Junior obejmuje kilka grup na różnych poziomach wyszkolenia:

JUNIOR Start! (7-8 lat / 9-12 lat)*
Dzieci początkujące w wieku od 7 do 12 lat kwalifikowane na poziom
startowy (przeznaczony również dla absolwentów programu Kids). Program JUNIOR Start! przewiduje podział na dwa semestry. W pierwszym semestrze dzieci przechodzą przyspieszony kurs gimnastyki (zakres programu Kids - rozszerzony o zaawansowane figury z wyskoku) oraz naukę upadania (w tym również przez przeszkody). Rozpoczynamy również naukę akrobatyki od podstawowych figur takich jak: przerzuty bokiem (gwiazda), przodem/tyłem z niskiej pozycji (mostek). Drugi semestr inauguruje wręczenie pierwszej judogi tj. stroju do judo, które jest dla dzieci szczególnie ważnym momentem. Od tego momentu treningi rozpoczyna się nauka podstaw technik walki zarówno w pozycji stojącej, jak i parterze. Do zakończenia roku dzieci zdobywają wiedzę z zakresu poruszania się w walce, przyjmowania postaw obronnych oraz uczą się podstaw rzucania przeciwnikiem. Treningi w parterze obejmują naukę podstawowych technik obezwładniania osób (Katame Waza), a także bezpiecznych rzutów z pozycji klęku. Dodatkowo zawodnicy uczą się zwrotów w języku japońskim, poznają historię i etykietę judo. Wiedza oraz umiejętności weryfikowane są na egzaminie końcowym na stopień 6 kyu (biały pas). Pozytywny wynik sprawdzianu kwalifikuje dziecko do awansu na wyższy poziom.

JUNIOR 1-4 (8 -21 lat)
Do starszych grup JUNIOR 1-4 przechodzą dzieci, które zdobyły wiedzę niezbędną do udziału w rywalizacji sportowej (stopień 6 kyu). Zawodnicy poznają pierwsze techniki rzutów oraz bardziej zaawansowane techniki walki w parterze.
Regularnym treningiem stają się sparingi szkoleniowe (Randori) oraz okresowe treningi motoryczne. Od poziomu JUNIOR 1 zawodnicy rozpoczynają starty w turniejach judo o różnym poziomie trudności. Spośród wyróżniających się osób trener powołuje zawodników na turnieje o wyższym poziomie trudności. Zawodnicy średniozaawansowani (poziomy JUNIOR 2-4) poznają bardziej skomplikowane rzuty, ich kombinacje oraz kontrataki. W treningi wplatana jest taktyka walki i ćwiczenia zadaniowe imitujące walkę sportową. Dzieci starsze (od 10 lat) poznają również zaawansowane chwyty walki w parterze, takie jak dźwignie czy duszenia. Awans do grupy o wyższym stopniu zaawansowania odbywa się na podstawie opinii trenera prowadzącego. Szkolenie uzupełniają seminaria (campy) oraz zgrupowania szkoleniowe (w tym kadry wojewódzkiej).
* 7-latki kwalifikujemy na dany poziom po ocenie sprawności dziecka.

Informacje naborowe TUTAJ

Go to top